Tokai TST-50 Vintage White + gig bag (new)
Tokai TST-50 Vintage White + gig bag (new) Tokai TST-50 Vintage White + gig bag (new) Tokai TST-50 Vintage White + gig bag (new) Tokai TST-50 Vintage White + gig bag (new) Tokai TST-50 Vintage White + gig bag (new) Tokai TST-50 Vintage White + gig bag (new) Tokai TST-50 Vintage White + gig bag (new) Tokai TST-50 Vintage White + gig bag (new) Tokai TST-50 Vintage White + gig bag (new)

Tokai TST-50 Vintage White + gig bag (new)

Tokai
930,00 €

Tokai TST-50 Vintage White

Tokai TST-50 Vintage White